PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení rodiče,

prosíme Vás o důkladné prostudování tohoto Provozního řádu Aquatic Clubu Raftík, o.s. (dále jen Klub), kde najdete důležité informace, návštěvní řád, hygienická pravidla a bezpečnostní zásady. Provozní řád je koncipován na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb. pro pořádání kurzů plavání kojenců, batolat a dětí a to tak, aby instruoval, jak se vyhnout případným úrazům a nepříjemnostem.

Přihlášením do Klubu a případnou úhradou platby, souhlasíte s Provozním řádem a zavazuje se k jeho dodržování.

V případě hrubého porušení si Klub vyhrazuje právo na okamžité vyloučení z kurzu bez možnosti vrácení peněz či jiné náhrady. Jde o to, aby čas, který s námi budete trávit, byl příjemný.

 NÁVŠTĚVNÍ  ŘÁD

1. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku dětí a zkušenosti.

2. Plavání v bazénu je určeno dětem od ukončeného pátého měsíce do šesti let.

3. Rodiče přicházejí do prostor šaten Klubu 15 minut před zahájením lekce, aby nenarušovali výuku ostatním! Vždy se řídíme hodinami v Klubu!

4. Do bazénu chodí pouze jedna dospělá osoba s dítětem s výjimkou hodin volného plavání.

5. V prostorách Klubu je zakázáno běhání a skotačení dětí, kromě prostor k tomu určených.

6. Filmování a focení může být povoleno, pouze po vzájemné dohodě s provozovatelem.

7. Všechny věci je zapotřebí uzamykat ve vyhrazeném prostoru, Klub za neuzamčené věci účastníků nepřebírá zodpovědnost.

8. V prostorách Klubu si rodiče za děti odpovídají sami s výjimkou aktivit prováděných bez rodičů.

9. Lekce trvá 25 - 40 min., z toho 5 – 10 min. rozplavání a 20 – 30 min. odborné vedení s instruktorkou.

10. Po ukončení lekce v bazénu je třeba opustit šatny nejpozději do 15 min. Prostory sloužící k aklimatizaci dětí (např. herna) opusťte do 30 min. po vstupu.

11. Pokud bude nutné přeřazení dítěte, má klub právo po konzultaci s rodiči provést přesun v jednotlivých skupinách.

12. Každý účastník kurzu je povinen dbát pokynů instruktorky a dodržovat provozní řád.

13. V prostorách Klubu je zákaz kouření.

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Na lekci je zakázán vstup dětí i doprovoduakutním nebo infekčním onemocněním, gynekologickými nebo kožními problémy. Provozovatel může z lekce vyloučit dítě, pokud usoudí, že dítě nebo doprovod výše uvedenými problémy trpí (kašel, rýma, viditelné kožní problémy, apod.). Provozovatel z lekce vyloučí i dítě,  u jehož doprovodu je podezření z požití alkoholu nebo omamných látek.

2. Děti by před lekcí neměly alespoň 30 min. jíst.

3. Kočárky se ponechávají ve vyhrazeném prostoru.

4. Při pohybu ve všech prostorách provozovatele je nutné dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na kluzký povrch, předevšímprostorách bazénu a sprch.

5. Každý návštěvník bazénu (včetně dětí) je povinen si vyzout venkovní obuv před vstupem do šatny a obuv ponechat ve vyhrazeném prostoru.

6. V šatnách jsou nachystány podložky, které jsou čisté a vydezinfikované a určené pouze pro děti.

7. Vstup do šaten je povolen vždy 15 min. před zahájením

8. Do prostor šaten, sprch a bazénu je zákaz nosit předměty ze skla a jídlo! Kojení dětí je povoleno.

9. V zájmu udržení kvality bazénové vody, je každý účastník lekce povinen se před vstupem do bazénu osprchovat a umýt se mýdlem bez plavek!!! (Je nutné věnovat pozornost zejména obličeji, podpaží, genitáliím, hýždím a chodidlům).

10. případě potápění si umyje vlasy šampónem rodič i dítě!!! Dlouhé vlasy musí mít rodiče i děti sepnuté, doporučuje se koupací čepice. 

11. Dámy vcházejí do bazénu nenalíčené!!!

12. Před vstupem do prostoru bazénu doporučujeme Vám použít WC, dítěti nočník nebo WC a poté se důkladně umýt mýdlem.případě použití nočníku je doprovod povinen nočník vyprázdnit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo.

13. Pokud použijete WC nebo nočník během lekce, je nutné se opět osprchovat.

14. Do prostoru bazénu je povoleno vstoupit nejdříve 5 minut před zahájením vlastní lekce.

15. V prostorách bazénu a sprch je zakázáno běhat.

16. Do bazénu má přístup pouze jedna dospělá osoba, a to jako doprovod dítěte.

17. Do prostoru bazénu je povolen vstup pouzeplavkách a vhodné čisté obuvi, případně i vhodném oblečení (župan, tričko, plážové šaty, apod.). K bazénu je zákaz vstupu v civilním oblečení, ve kterém se chodí venku na ulici!

18. Účastnínesmí nosit do vody řetízky, hodinky, velké náušnice, prstýnky a jiné šperky.

19. Návštěvníci bazénu jsou povinni se řídit vyvěšeným řádem pro uživatele bazénu.

20. Dětem se dávají speciální plavečky přiléhavénepropustnou vložkou a s těsnou gumičkou kolem nožiček i bříška, případně neoprenové plavky, které nepropouští moč ani stolici. Plavky sundáváme dětem po opuštění bazénu ve sprše. Děti nenecháváme čůrat do kanálků kolem bazénu a ostatních společných prostor!

21. Děti do 2 let musí mít speciální plavky do vody, které mají přiléhavé gumičky kolem stehen a v pase.

22. Jste povinni neprodleně nahlásit skutečnost, že došlo k znečištění vodybazénu (únik stolice, zvratky dítěte, krev). V případě, že dojde k znečištění vody se zavazujete zaplatit náklady spojené s vyčištěním a znovu napuštěním bazénu.

23. V případě uvolnění sekretu z nosíku nebo ublinknutí dítěte slouží na jeho utření kapesníčky na okraji bazénu v plastové krabičce, použité kapesníčky rodiče vhazují do nádobytomu určené.

24. Pokud se dítěprostorách bazénu, sprch a šaten počůrá či pokaká, musí to rodič neprodleně nahlásit instruktorce nebo bazénové službě.

25. Doporučujeme dodržení aklimatizačního pobytu dítěte před odchodemherně cca 20 - 30 min.

26. Rodiče nebo doprovod plně zodpovídá za své děti a škody jimi způsobené. Pokud dítě či dospělý poškodí jakékoliv zařízení v námi pronajatých prostorách, jsou rodiče nebo doprovod dítěte povinni tuto skutečnost neprodleně nahlásit a musí vzniklou škodu co nejdříve uhradit v celém jejím rozsahu.

27. Rodiče nebo doprovod dbá na bezpečí, ochranu života a zdraví dítěte i sebe. Za případné úrazy lektorka, organizátoři kurzu ani provozovatelé bazénu a přilehlých prostor nezodpovídají.

28. Za bezpečnost dítěte v prostorách bazénu i ve vodě plně odpovídá rodič nebo jeho doprovod.

29. Při výuce starších dětí bez rodičů přebírá instruktorka odpovědnost jen na dobu určenou pro danou lekci, před a po této době má plnou odpovědnost za dítě rodič či odpovědná osoba, která dítě přivedla.

30. Zaplaceníplatby účastník stvrzuje, že byl seznámen s platebními a storno podmínkami, je seznámen s tímto provozním řádem a bude se jimi řídit.

31. V případě nedodržení těchto hygienických zásad a bezpečnostních opatření si provozovatel vyhrazuje právo okamžitého vyloučenívolnočasových aktivit bez nároku na náhradu.

Tento „Provozní řád“ je platný od 1.8.2014. 

  

Plavecký Club RAFTÍK

AQUATIC CLUB RAFTÍK, o.s.

Další informace